Jak nam minął 2021?

Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań, ale również bardzo sprzyjającym dla oferowanego przez nas rozwiązania ASPEN. Zrealizowaliśmy kilka ciekawych projektów dla publicznych i prywatnych zarządców infrastruktury.