ASPEN „przy okazji” przeglądu dróg, czy to możliwe?

W październiku zeszłego roku firma BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. z Warszawy specjalizująca się w ewidencji i przeglądach dróg testowała system ASPEN. Nasz partner chciał sprawdzić, czy ta forma diagnostyki ma szansę stać się uzupełnieniem jego oferty oraz czy wykonanie pomiarów według tej metody jest rzeczywiście takie proste. W pilotażowym projekcie Transcomp wykorzystał ASPEN do zbadania stanu na sieci dróg, o długości ponad 500 km, administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Przetworzone dane pomiarowe zostały udostępnione Zamawiającemu w aplikacji internetowej OnKo3. Powiat Zawierciański otrzymał dostęp online do wyników oceny równości nawierzchni i oceny komfortu jazdy w postaci mapy oraz profilu liniowego. Obiektywne, powtarzalne i aktualne dane o stanie eksploatacyjnym nawierzchni drogowych zebrane za pomocą aplikacji, dostarczyły informacji wspomagających planowanie remontów i pozyskiwanie środków na utrzymanie infrastruktury.

W związku z pozytywną oceną rezultatów wykonanego zadania firma Transcomp zamierza zaoferować niniejszą uproszczoną diagnostykę nawierzchni, jako uzupełnienie swojej oferty, adresowanej do kolejnych zarządców dróg. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pomiary z wykorzystaniem ASPEN można przeprowadzać bez naszej pomocy, co jest dowodem na to, że system ten wkracza w kolejny etap gotowości technologicznej.