Video Block
ASPEN bada stan dróg

Chcesz szybko i wiarygodnie ocenić nawierzchnię drogi?

Zainstaluj aplikację ASPEN i wykonaj diagnostykę nawierzchni za pomocą telefonu komórkowego.

zastosowania ASPEN

Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów
Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów

Telefon komórkowy z systemem ASPEN zainstalowany na pojeździe zbiera dane. Jako pojazd pomiarowy służy nam: elektryczna hulajnoga, którą badamy stan nawierzchni krętych i wąskich chodników oraz dróg dla rowerów lub zwykły samochód osobowy wykorzystywany do oceny dróg kołowych.

Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów
Fotorejestracja ASPEN rowerem

Aplikacja ASPEN zainstalowana w smartfonie oraz kamera GoPro wykonuje dokumentację fotograficzną korytarza drogi przypisując wszystkim obrazom lokalizację na cyfrowej sieci drogowej. Takie zdjęcia można wykorzystać do ewidencji i monitoringu dróg, aktualizacji modelu sieci drogowej oraz wizualizację zdarzeń drogowych na wirtualnej mapie.

Utrzymanie dróg przemysłowych w dobrym stanie
Utrzymanie dróg zakładowych w dobrym stanie

ASPEN wspiera efektywne utrzymanie dróg zakładowych. Dostępna i porównywalna diagnostyka ASPEN dostarcza właścicielom dróg rzetelnych informacji o ich stanie technicznym nawierzchni oraz pomaga określić, które odcinki dróg wymagają remontów. Nasi eksperci przygotowują dedykowane programy utrzymaniowe, zgodne z celami firmy.

Wykonanie badań przed i po inwestycji
Wykonywanie badań przed i po inwestycji

Stan dróg dojazdowych do realizowanych inwestycji w łatwy i szybki sposób ocenimy systemem ASPEN. Nasi klienci najczęściej monitorują stan infrastruktury przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Standardową diagnostykę można rozszerzyć o dodatkowe zdjęcia wykonane dronem, które wykorzystujemy do pogłębionych analiz.

Planowanie wieloletnich strategii utrzymaniowych
Planowanie wieloletnich strategii utrzymaniowych

Regularna diagnostyka stanu technicznego nawierzchni umożliwia zarządcom dróg przeprowadzanie szeregu analiz. Badanie zmian zachodzących na sieci drogowej pozwala na tworzenie coraz dokładniejszych modeli degradacji, które są wykorzystywane przy planowaniu długoterminowych strategii zarządzania drogami.

Pomiar komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu
Pomiar komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu

O skutecznym zarządzaniu drogami świadczy bezpieczeństwo i komfort jego użytkowników. Informacje o nierównościach, w oparciu o wiarygodne dane, mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez administracje publiczną, szczególnie przy niewystarczających budżetach na ich utrzymanie.

Fotorejestracja nie tylko do oceny stanu nawierzchni
Fotorejestracja nie tylko do oceny stanu nawierzchni

ASPEN oprócz pomiarów drgań i przyspieszenia rejestruje obraz, który automatycznie lokalizuje na cyfrowej sieci drogowej. Użytkownik otrzymuje zdjęcia nawierzchni, na postawie których może określić szereg parametrów, jak np. szerokość jezdni, położenie i stan obiektów infrastruktury drogowej.

Działanie potwierdzone na różnych typach nawierzchni
Działanie potwierdzone na różnych typach nawierzchni

ASPEN rozpoznaje typ nawierzchni, po to aby obliczyć właściwe wskaźniki oceny jej technicznego stanu. System rozróżnia nawierzchnie bitumiczne, betonowe, z kostki i drogi gruntowe by móc na podstawie IRI (Międzynarodowy Wskaźnik Równości IRI – z ang. International Roughness Index) ocenić, jak równa jest droga.

Prognozowanie wydatków na remonty.
Prognozowanie wydatków na remonty

Bez aktualnej wiedzy o stanie nawierzchni nie jest możliwe skuteczne planowanie budżetów utrzymaniowych dróg. Wyniki ASPEN są wykorzystywane przez administracje drogowe w Polsce i Niemczech do tworzenia planów finansowych i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych.

Abonament ASPEN - czyli diagnostyka ad hoc
Abonament ASPEN - czyli diagnostyka ad hoc

ASPEN nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest prosty w uruchomieniu, dlatego użytkownicy mogą samodzielnie wykonywać pomiary. Zarówno w nagłych przypadkach, kiedy potrzebują aktualnych danych "na już", jaki i "przy okazji" wykonywania innych przejazdów, po to by gromadzić informacje. Dane elementarne przesyłane są do systemu automatycznie po każdym pomiarze.

Egzekwowanie roszczeń dotyczących infrastruktury drogowej
Egzekwowanie roszczeń dotyczących infrastruktury drogowej

ASPEN jest wykorzystywany do osłony inwestycji, wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość niszczenia infrastruktury drogowej. Aktualne wyniki diagnostyki są wartościowym argumentem potwierdzającym faktyczny stan dróg. Analizy sporządzane na ich podstawie wspierają zarządzanie ryzykiem podczas realizacji inwestycji i umożliwią kontrolę zużycia użytkowanych dróg.

Uproszczona diagnostyka dla dróg samorządowych
Przystępna diagnostyka dla dróg samorządowych

ASPEN nie jest alternatywą do klasycznych metod diagnostycznych. Wyniki dostarcza w postaci wskaźników określających bezpieczeństwo, komfort i ogólną ocenę stanu. Dzięki temu, dane pomiarowe są zbierane i przetwarzane o wiele szybciej, a uniwersalność systemu pozwala na zastosowanie go na różnych drogach przy pomocy zwykłego samochodu i telefonu komórkowego.

Monitoring stanu dróg podczas przewozów nienormatywnych
Monitoring stanu dróg podczas przewozów nienormatywnych

Niszczenie dróg oraz przynależnej do niej infrastruktury można kontrolować za pomocą wygodnej diagnostyki ASPEN. System ocenia stan nawierzchni, a fotorejestracja dokumentuje infrastrukturę. Łatwo powtarzalne pomiary, które dają szybkie wyniki wspomagają monitorowanie stanu dróg.

Nadzór stanu dróg w trakcie budowy
Nadzór stanu dróg w trakcie budowy

Postęp prac na budowie można wygodnie dokumentować systemem ASPEN. Aplikacja mobilna rejestruje korytarz drogi, a analiza obrazu pozwala na zdalne monitorowanie procesu inwestycyjnego.

Ocena skuteczności wykorzystanych technologii
Ocena skuteczności wykorzystanych technologii

Regularne wykonywanie diagnostyki nawierzchni pozwala na gromadzenie cennych danych i wnikliwą analizę każdej inwestycji drogowej. Wyniki ASPEN prezentowane są na mapie, zdjęciach, profilach liniowych i tabelach, co pozwala na przeprowadzanie ekspertyz inżynierskich.

previous arrow
next arrow
Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów
Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów
Utrzymanie dróg przemysłowych w dobrym stanie
Wykonanie badań przed i po inwestycji
Planowanie wieloletnich strategii utrzymaniowych
Pomiar komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu
Fotorejestracja nie tylko do oceny stanu nawierzchni
Działanie potwierdzone na różnych typach nawierzchni
Prognozowanie wydatków na remonty.
Abonament ASPEN - czyli diagnostyka ad hoc
Egzekwowanie roszczeń dotyczących infrastruktury drogowej
Uproszczona diagnostyka dla dróg samorządowych
Monitoring stanu dróg podczas przewozów nienormatywnych
Nadzór stanu dróg w trakcie budowy
Ocena skuteczności wykorzystanych technologii
previous arrow
next arrow

proces realizacji diagnostyki ASPEN

Skontaktuj się z nami! Ustalimy gdzie, kiedy i jakie pomiary chcesz wykonać.
oferta
Zrealizujemy zamówienie wg założeń sprecyzowanych w umowie.
pomiary
Dane wysyłane są do ASPEN automatycznie w czasie rzeczywistym.
transfer
ASPEN przetworzy dane wykonując obliczenia, a my wykonamy analizę obrazu.
analiza
Wyniki udostępniamy na mapie, profilach liniowych, zdjęciach i w filtrowanych tabelach online.
wyniki
Na zamówienie podsumujemy diagnostykę i przygotujemy raport inżynierski.
ekspertyza

news

ESA sprawdziła ASPEN – pełny sukces demonstratora!

ESA sprawdziła ASPEN – pełny sukces demonstratora!

Aplikację ASPEN do diagnostyki stanu nawierzchni dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych rozwijamy już od 3 lat dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Przeczytaj krótką relację z demonstratora w Oxfordzie.

Testowanie aplikacji ASPEN w terenie podczas I Forum Dróg Publicznych

Testowanie aplikacji ASPEN w terenie podczas I Forum Dróg Publicznych

Środek wiosny to świetny czas na wypróbowanie aplikacji ASPEN. Jak działa? Czy jest przyjazna dla użytkownika? I co najważniejsze, czy skutecznie zbiera dane pomiarowe?

Jak nam minął 2021?

Jak nam minął 2021?

Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań, ale również bardzo sprzyjającym dla oferowanego przez nas rozwiązania ASPEN. Zrealizowaliśmy kilka ciekawych projektów dla publicznych i prywatnych zarządców infrastruktury.