do czego służy ASPEN?

zastosowania ASPEN >>>

wyniki

podstawowe

Podstawowy pomiar ASPEN samochodem osobowym na drogach kołowych lub hulajnogą elektryczną na chodnikach i drogach dla rowerów wraz z fotorejestracją korytarza drogi daje wyniki w postaci:

ASPEN rozpoznaje typy nawierzchni i wizualizuje je na mapie, profilu i w tabeli. System oblicza gdzie i jakiej długości znajdują się poszczególne typy dróg.

ASPEN oblicza międzynarodowy wskaźnik równości IRI (International Roughness Index), który jest powszechnie wykorzystywanym przez drogowców parametrem równości podłużnej  stanu nawierzchni.

W skali 1-5 podajemy dla każdego badanego odcinka drogi ocenę dyskomfortu, którą obliczamy na podstawie przyspieszeń oraz drgań smartfonu.

Fotorejstracja ASPEN wykorzystywana jest do weryfikacji cyfrowej sieci drogowej. 

Na podstawie wyników ASPEN system do udostępniania danych online dzieli sieć drogową na odcinki utrzymaniowe, wskazując które z nich wymagają natychmiastowych napraw.

ASPEN określa ogólną ocenę stanu na podstawie poszczególnych wskaźników wyznaczanych w systemie.

rozszerzone

Opcja rozszerzona to pomiar uzupełniony zdjęciami makro nawierzchni lub zdjęciami terenu z drona. Otrzymane dane wymagają dodatkowej analizy eksperckiej i dają wybrane wyniki:

Na podstawie zdjęć makro ASPEN identyfikuje cechy powierzchniowe dostosowane do typu i rodzaju drogi, są to m.in.: łaty, wyboje, spękania i spoiny. 

Regularna diagnostyka ASPEN umożliwia budowę i sukcesywną kalibrację modeli degradacji stanu nawierzchni.

Jest to program utrzymania dróg, chodników lub dróg dla rowerów, który określa które odcinki i w jakiej kolejności powinny zostać poddane remontom, aby zrealizować cele jakościowe i budżetowe danej organizacji.

Powierzchnia ocenianego pasu ruchu dzielona jest na równe segmenty, co pozwala określić szerokość drogi w każdej lokalizacji na sieci.

Dzięki lokalizacji satelitarnej każdy obiekt infrastruktury drogowej może zostać przyporządkowany do modelu sieci drogowej. ASPEN gromadzi dane m.in. o: oznakowaniu poziomym i pionowym, przystankach, przejściach dla pieszych, latarniach czy reklamach. 

Na podstawie zdjęć wykonanych dronem wykrywamy uszkodzenia odwodnienia drogi na obszarze badanej sieci wraz z ich lokalizacją.

Na podstawie zdjęć wykonanych dronem analizujemy wykryte uszkodzenia słupów sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej na obszarze badanej sieci wraz z ich lokalizacją.

zdalny dostęp

Wyniki ASPEN prezentujemy w systemie do udostępniania danych drogowych online.

Gwarantujemy szybki i wygodny dostęp do wszystkich informacji. 

cechy ASPEN