Zastosowania ASPEN

Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów

Diagnostyka stanu jezdni, chodników i dróg dla rowerów

Telefon komórkowy z systemem ASPEN zainstalowany na pojeździe zbiera dane. Jako pojazd pomiarowy służy nam: elektryczna hulajnoga, którą badamy stan nawierzchni krętych i wąskich chodników oraz dróg dla rowerów lub zwykły samochód osobowy wykorzystywany do oceny dróg kołowych.

Aerial,View,Of,Goods,Warehouse.,Logistics,Center,In,Industrial,City

Wykonywanie badań przed i po inwestycji

Stan dróg dojazdowych do realizowanych inwestycji w łatwy i szybki sposób ocenimy systemem ASPEN. Nasi klienci najczęściej monitorują stan infrastruktury przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Standardową diagnostykę można rozszerzyć o dodatkowe zdjęcia wykonane dronem, które wykorzystujemy do pogłębionych analiz.

People,Cycling,And,Walking,On,Sidewalk

Pomiar komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu

O skutecznym zarządzaniu drogami świadczy bezpieczeństwo i komfort jego użytkowników. Informacje o nierównościach, w oparciu o wiarygodne dane, mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez administracje publiczną, szczególnie przy niewystarczających budżetach na ich utrzymanie.

rodzaj_nawierzchni

Działanie potwierdzone na różnych typach nawierzchni

ASPEN rozpoznaje typ nawierzchni, po to aby obliczyć właściwe wskaźniki oceny jej technicznego stanu. System rozróżnia nawierzchnie bitumiczne, betonowe, z kostki i drogi gruntowe by móc na podstawie IRI (Międzynarodowy Wskaźnik Równości IRI – z ang. International Roughness Index) ocenić, jak równa jest droga.

0Y0A3334

Abonament ASPEN - czyli diagnostyka ad hoc

ASPEN nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest prosty w uruchomieniu, dlatego użytkownicy mogą samodzielnie wykonywać pomiary. Zarówno w nagłych przypadkach, kiedy potrzebują aktualnych danych "na już", jaki i "przy okazji" wykonywania innych przejazdów, po to by gromadzić informacje. Dane elementarne przesyłane są do systemu automatycznie po każdym pomiarze.

Uproszczona diagnostyka dróg w gminach i powiatach

Przystępna diagnostyka dla dróg samorządowych

ASPEN nie jest alternatywą do klasycznych metod diagnostycznych. Wyniki dostarcza w postaci wskaźników określających bezpieczeństwo, komfort i ogólną ocenę stanu. Dzięki temu, dane pomiarowe są zbierane i przetwarzane o wiele szybciej a uniwersalność systemu pozwala na zastosowanie go na różnych drogach przy pomocy zwykłego samochodu i telefonu komórkowego.

Large,View,On,The,Road,Rollers,Working,On,The,New

Nadzór stanu dróg w trakcie budowy

Postęp prac na budowie można wygodnie dokumentować systemem ASPEN. Aplikacja mobilna rejestruje korytarz drogi a analiza obrazu pozwala na zdalne monitorowanie procesu inwestycyjnego.

View,On,The,Rooftop,Solar,Power,Plant,With,Two,Engineers

Utrzymanie dróg zakładowych w dobrym stanie

ASPEN wspiera efektywne utrzymanie dróg wewnętrznych. Dostępna i porównywalna diagnostyka ASPEN dostarcza ich właścicielom rzetelnych informacji o stanie technicznym dróg oraz pomaga określić, które odcinki dróg wymagają remontów. Nasi eksperci przygotowują dedykowane programy utrzymaniowe, zgodne z celami firmy.

2032 (5)

Planowanie wieloletnich strategii utrzymaniowych

Regularna diagnostyka stanu technicznego nawierzchni umożliwia zarządcom dróg przeprowadzanie szeregu analiz. Badanie zmian zachodzących na sieci drogowej pozwala na tworzenie coraz dokładniejszych modeli degradacji, które są wykorzystywane przy planowaniu długoterminowych strategii zarządzania drogami.

1_dw_front_gopro_20220714_15_17_06

Fotorejestracja nie tylko do oceny stanu nawierzchni

ASPEN oprócz pomiarów drgań i przyspieszenia rejestruje obraz, który automatycznie jest lokalizowany na cyfrowej sieci drogowej. Użytkownik otrzymuje zdjęcia nawierzchni, na postawie których może określić szereg parametrów, jak np. szerokość jezdni, położenie i stan obiektów infrastruktury drogowej.

Untitled (Facebook Cover)

Prognozowanie wydatków na remonty

Bez aktualnej wiedzy o stanie nawierzchni nie jest możliwe skuteczne planowanie budżetów utrzymaniowych dróg. Wyniki ASPEN są wykorzystywane przez administracje drogowe w Polsce i Niemczech do tworzenia planów finansowych i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych.

Male,Arm,In,Suit,Offer,Insurance,Form,Clipped,To,Pad

Roszczenia dotyczące infrastruktury drogowej

ASPEN jest wykorzystywany do osłony inwestycji, wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość niszczenia infrastruktury drogowej. Aktualne wyniki diagnostyki są wartościowym argumentem potwierdzającym faktyczny stan dróg. Analizy sporządzane na ich podstawie wspierają zarządzanie ryzykiem podczas realizacji inwestycji i umożliwią kontrolę zużycia użytkowanych dróg.

Pine,Logs,Stacked,On,A,Flat,Bed,Trailer.

Monitoring stanu dróg podczas przewozów nienormatywnych

Niszczenie dróg oraz przynależnej do niej infrastruktury można kontrolować za pomocą wygodnej diagnostyki ASPEN. System ocenia stan nawierzchni drogi a fotorejestracja dokumentuje infrastrukturę łącznie z przynależnymi do niej obiektami. Łatwo powtarzalne pomiary, które dają szybkie wyniki wspomagają monitorowanie stanu dróg w trakcie przewozów.

Projekt bez tytułu (2)

Ocena skuteczności wykorzystanych technologii

Regularne wykonywanie diagnostyki nawierzchni pozwala na gromadzenie cennych danych i wnikliwą analizę każdej inwestycji drogowej. Wyniki ASPEN prezentowane są na mapie, zdjęciach, profilach liniowych i tabelach, co pozwala na przeprowadzanie ekspertyz inżynierskich.

199A8199

Fotorejestracja ASPEN rowerem

Aplikacja ASPEN zainstalowana w smartfonie oraz kamera GoPro wykonuje dokumentację fotograficzną korytarza drogi przypisując wszystkim obrazom lokalizację na cyfrowej sieci drogowej. Takie zdjęcia można wykorzystać do ewidencji i monitoringu dróg, aktualizacji modelu sieci drogowej oraz wizualizację zdarzeń drogowych na wirtualnej mapie.