Pomiary

typ nawierzchni

ASPEN rozpoznaje typ nawierzchni podczas pomiarów, dlatego może być wykorzystywany bez względu na jej rodzaj.

rodzaj drogi

ASPEN wykonuje diagnostykę wszystkich dróg, bez względu na ich szerokość czy przeznaczenie, służąc wszystkim uczestnikom ruchu.

DSC_523

sprzęt pomiarowy

ASPEN nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Podstawowe pomiary wykonywane są zwykłym samochodem i telefonem komórkowym.

zbierane dane

Smartfon z aplikacją ASPEN podczas jazdy „drży jak liść osiki”, rejestrując nierówności powierzchni drogi za pomocą zainstalowanych czujników.