Podsumowanie demonstratora ASPEN

Chcieliśmy z dumą poinformować, że nasz projekt demonstracyjny ASPEN został zakończony, a jego wyniki zostały już zaakceptowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Opracowany przez Heller Consult system akwizycji danych o stanie nawierzchni za pomocą smartfonu jest rewolucyjnym rozwiązaniem dla zarządców dróg publicznych i prywatnych. Znacząco przyspiesza on pracę w terenie, ogranicza przeszkody stojące przed podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową oraz pozwala utrzymać koszty w ryzach podczas całego procesu zarządzania majątkiem.

Podczas realizacji projektów demonstracyjnych zespół Heller Consult przystąpił do realizacji pięciu projektów w dwóch krajach. Dostarczyliśmy administratorom infrastruktury dane dotyczące stanu nawierzchni ponad 2000 km dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Łącząc nowo opracowany system z naszym 30-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu diagnostyki stanu nawierzchni, możemy zaoferować przystępne rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego prywatnego lub publicznego zarządcy infrastruktury drogowej.

Chociaż prace nad demonstratorami ASPEN zostały zakończone, nadal będziemy otrzymywać wsparcie z ESA. Agencja wyraziła zgodę na przedłużenie współpracy z Heller Consult. Zamierzamy dalej rozwijać system diagnostyczny i wkrótce udostępnić naszym partnerom biznesowym jego nowe unikatowe funkcje.