Reprezentacja ASPEN na seminariach warsztatowych „Drogi Publiczne”.

W okresie od grudnia 2019 do września 2020 Magazyn „Autostrady” i „Mosty” (grupa ELAMED) zorganizował cztery wydarzenia pod nazwą Seminaria Warsztatowe „Drogi Publiczne”.

Kompleksowa realizacja dróg gminnych i powiatowych

Tegoroczna edycja wydarzenia obejmowała tematykę kompleksowej realizacji dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Seminaria Warsztatowe „Drogi Publiczne” to cykliczne szkolenia skierowane do kadry zarządzającej inwestycjami w miastach, gminach i powiatach. W ramach szkoleń porównywana jest efektywność wybranych technologii i ich kosztorysy oraz prezentowane są innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

Ponadto szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, doboru nawierzchni dróg i chodników oraz ich utrzymania. Podczas Seminariów omawiane są zadania zarządcy: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych urządzeń.

Grupa docelowa

Grupą docelową Seminariów są zarządcy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostowie powiatów odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, a także przedstawiciele zarządów odpowiedzialni za przygotowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów.

Seminaria przynoszą duże korzyści z uczestnictwa. Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje i poziom wiedzy technicznej. Rozwijają umiejętności zarządzania współfinansowanymi projektami oraz zwiększają swoje umiejętności w zakresie definiowania zadań.

Nasi Przedstawiciele brali udział w tych wydarzeniach. Jan Zieliński i Wojciech Smęt odwiedzili Ruciane Nida, aby wziąć udział w Seminariach Warsztatowych „Drogi Publiczne” w dniach 5-6 lutego 2020 r. dla Polski Północno-Wschodniej (województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Ponadto, Jan Zieliński uczestniczył w dniach 19-20 sierpnia 2020 r. w wydarzeniu dla Polski północno-zachodniej (województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, a Agata Ciołkosz-Styk i Wojciech Smęt udali się do Wrocławia, by reprezentować firmę w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. w Polsce Południowo-Zachodniej(województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie).

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Podczas każdego z tych wydarzeń mogliśmy zaprezentować wykład o tym, jak utrzymać chodniki i ścieżki rowerowe w dobrym stanie przez lata oraz o metodach i narzędziach, które wspierają zarządców dróg w tych działaniach.

Stan nawierzchni wielu ścieżek rowerowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Użytkownicy narzekają na komfort jazdy, nie czują się bezpiecznie. Monitorowanie stanu nawierzchni całej sieci dróg i ścieżek wiąże się z ogromnymi kosztami dla zarządców. Z tym problemem borykają się zarządcy dróg wszystkich kategorii, zarówno z małych, jak i większych miast. Napięte budżety nie pozwalają na utrzymanie infrastruktury rowerowej w należytym stanie.

Punktem wyjścia dla efektywnego zarządzania chodnikami, ciągami pieszymi i rowerowymi jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dzięki tym informacjom i wynikającej z nich wiedzy zarządca może wybrać właściwy scenariusz. Co więcej, może on określić niezbędne wydatki.

Nasi eksperci wyjaśnili, jak optymalizować decyzje ekonomiczne zgodnie z zasadami opisanymi w normie ISO 55000 Asset Management. Ponadto wskazali kluczowe elementy tego procesu.

Podczas wydarzeń prezentowane były nasze hulajnogi elektryczne podłączone do systemu ASPEN, jako praktyczna część wystąpienia.

Pozyskiwanie informacji o stanie

Aplikacja ASPEN znacząco usprawnia proces pozyskiwania informacji o stanie chodników, ścieżek rowerowych i dróg. Smartfon zamontowany na elektrycznej hulajnodze rejestruje drgania i analizuje zebrane dane w celu oceny stanu nawierzchni, poprawy bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz planowania budżetów remontowych. Jest to rozwiązanie nieporównywalnie tańsze od standardowych kampanii diagnostycznych.

Heller Consult z powodzeniem rozwija to skuteczne rozwiązanie w ramach projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną).

Seminarium warsztatowe Drogi publiczne było doskonałą okazją dla słuchaczy do poszerzenia wiedzy technicznej, obejmującej zagadnienia wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, doboru nawierzchni dróg i chodników, a także ich utrzymania. Uczestnicy otrzymali wiele praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania i podejmowania świadomych decyzji w zakresie infrastruktury.