Diagnostyka stanu nawierzchni ASPEN na WebForum

Jedna z najstarszych międzynarodowych konferencji w Polsce – Śląskie Forum Drogowe, która stała się najważniejszą platformą wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w budownictwie drogowym w Polsce, została przeniesiona do świata online. Polski Kongres Drogowy – PIARC Polska oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zorganizowali 29 października 2020 r. konferencję online „WebForum – Zrównoważone i trwałe drogi”, która zgromadziła ok. 100 uczestników, ekspertów i przedstawicieli administracji drogowej. Tradycyjnie podczas konferencji poruszane były tematy o znaczeniu strategicznym oraz pokazujące najnowsze trendy technologiczne w inżynierii drogowej. 

„System ASPEN jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej diagnostyki” – wskazuje Paulina Brzezińska z firmy Heller Consult. Wykorzystuje on smartfony zainstalowane w pojazdach pomiarowych, które „drżą” jak liście osiki na wietrze. Badanie stanu nawierzchni dróg i ciągów pieszo-rowerowych za pomocą smartfonów jest możliwe. Można to robić w skali sieci i jest to ekonomiczne rozwiązanie dla administracji lokalnej. Paulina Brzezińska przedstawiła koncepcję rozwiązania systemu ASPEN, omówiła przykłady zastosowania systemu w praktyce oraz odpowiedziała na dwa ważne pytania: „Dla kogo przeznaczony jest system ASPEN?” oraz „Jakie są korzyści z jego stosowania”?