Pomiary aplikacją ASPEN w Groß-Gerau

Ukierunkowane utrzymanie dróg, jak również chodników i ścieżek rowerowych ma ogromne znaczenie dla rozwoju zrównoważonej mobilności. Aby móc precyzyjnie podejmować decyzje, zarządcy dróg potrzebują szczegółowych danych na temat stanu infrastruktury.

Groß-Gerau to kolejne niemieckie miasto, zaraz po Lubece, które zdecydowało się na przeprowadzenie oceny stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych przy użyciu aplikacji z systemem ASPEN. Ostatnia systematyczna kontrola stanu sieci drogowej Groß-Gerau miała miejsce w 2008 r. W 2021 r. gmina zleciła grupie HELLER przeprowadzenie wizualnego przeglądu i oceny stanu dróg, a także związanych z nimi chodników i ścieżek rowerowych.

W kwietniu 2021 roku na drogi, chodniki i ścieżki rowerowe Groß-Gerau wyjechały nasze elektryczne hulajnogi wyposażone w smartfony z systemem ASPEN i kamery o wysokiej rozdzielczości.

Oprócz przedstawienia stanu obecnego, wykorzystanie technologii ASPEN obejmuje w szczególności określenie odcinków wymagających konserwacji oraz ogólnej potrzeby utrzymaniowej.

Podczas przejazdów hulajnogami elektrycznymi dokumentowano stan metodami fototechnicznymi w celu uzyskania informacji o stanie i równości nawierzchni.

W kolejnym etapie zespół inżynierski ocenia rozmiar uszkodzeń, a wyniki zostaną przedstawione w postaci ekspertyzy, którą miasto wykorzysta do planowania budżetu gminy oraz do sporządzenia listy priorytetów budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

Główną zaletą tego podejścia do diagnostyki jest to, że stan ten można zarejestrować bardzo sprawnie i szybko. W ciągu jednego tygodnia można było w całości przejechać i zarejestrować ok. 100 km sieci dróg w mieście Groß-Gerau wraz z ok. 200 km ścieżek pieszych i rowerowych.

Artykuł w prasie niemieckiej dostępny jest tutaj:

https://www.echo-online.de/lokales/kreis-gross-gerau/gross-gerau/mit-dem-roller-auf-schadenssuche_23635522