SAMOCHÓD

Aplikacja ASPEN przeznaczona jest dla zarządców dróg, którzy:

  • oczekują powtarzalnych i obiektywnych danych o stanie drogi,
  • szukają przekonujących i konkurencyjnych w stosunku do innych jednostek argumentów w celu pozyskania funduszy na utrzymanie dróg,
  • poszukują możliwości przeprowadzenia diagnostyki dróg poniżej kwoty przetargowej,
  • nie mają wystarczających zasobów, aby przeprowadzić kampanię pomiarową,
  • chcą pójść o krok dalej w cyfryzacji swojej jednostki.

WŁAŚCIWOŚCI APLIKACJI

Aplikacja ASPEN z łatwością gromadzi wiarygodne i obiektywne dane potrzebne do oceny stanu sieci drogowej i zapisuje je w formie cyfrowej. Dostarcza zarządcom infrastruktury drogowej rzeczywistych, sparametryzowanych i obiektywnych argumentów za uzyskaniem zwiększonych funduszy od właściciela infrastruktury.

ASPEN za pomocą smartfonu mierzy wibracje samochodu oceniając stan jego zawieszenia. Następnie oblicza IRI (Międzynarodowy  Wskaźnik Równości IRI – z ang. International Roughness Index), które pokazuje, jak równa jest droga.

  • Niezawodność danych – dane z aplikacji ASPEN osiągają ponad 80% korelacji z danymi referencyjnymi uzyskanymi z profilometrów laserowych.
  • Prostota organizacji systemuzamontuj i zainstaluj – wszystko, czego potrzebujesz, aby korzystać z systemu, to smartfon z zainstalowaną aplikacją ASPEN i połączeniem internetowym.
  • Gromadzenie danych podczas innych prac – pomiar odbywa się praktycznie „przy okazji” wykonywania innych zadań. Zainstalowanie smartfonów ASPEN w pojazdach operatorów drogowych pozwala uzyskać aktualne pomiary w trakcie codziennych wyjazdów konserwacyjnych. Powtarzane pomiary zwiększają dokładność wyników.
  • Łatwa interpretacja danych – usługa przetwarza i wizualizuje dane. Wskaźniki równości i komfortu mogą być prezentowane w postaci profili, map i udostępniane online za pośrednictwem platformy internetowej.

DLACZEGO WARTO OCENIAĆ STAN NAWIERZCHNI?

Wydajność infrastruktury drogowej jest miarą postępu i rozwoju cywilizacji. Mobilność ludzi i towarów jest nadal jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi każde współczesne państwo. Stopień zaspokojenia tych potrzeb i wyzwań ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemów gospodarczych i zaspokajania potrzeb społecznych. Aby skutecznie utrzymywać infrastrukturę, administratorzy dróg zbierają dane o jej stanie, takie jak wstępowanie kolein, ilość uszkodzeń lub szorstkość. Komfort i bezpieczeństwo kierowców to dwa istotne cele utrzymania dróg. W związku z tym informacje o nierównościach, w oparciu o wiarygodne dane, mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu właściwych decyzji przez zarządców dróg, szczególnie w przypadku niewystarczających budżetów na utrzymanie.

SD of acceleration

Pomiary klasyczne

Administracje drogowe wysokiego szczebla mają określone standardy pozyskiwania danych. Najnowocześniejsza diagnostyka nawierzchni drogi jest wieloetapowym procesem, w którym pomiary są wykonywane przez specjalistyczne pojazdy wykorzystujące laserowe systemy profilowania lub skanowania. Zapewniają wysokiej jakości wyniki, ale metody te są stosunkowo drogie. W związku z tym operatorzy podstawowej sieci drogowej przeprowadzają kampanie diagnostyczne z minimalną częstotliwością, do której są ustawowo zobligowani. Lokalne administracje sieci drogowej w ogóle nie stosują nowoczesnej diagnostyki ze względu na jej wygórowane koszty.

Ekonomiczne rozwiązanie na urządzenia mobilne (smartfony)

Pojawienie się technologii smartfonów pozwala przezwyciężyć te trudności. Urządzenia mobilne montowane w samochodach „drżą jak liść osiki”, dzięki czemu umożliwiają efektywne i tanie pozyskiwanie informacji o poziomie drgań za pomocą akcelerometrów i żyroskopów. Pomiary te opisują komfort jazdy. Można je również wykorzystać do oszacowania wskaźników równości drogi.