Hulajnoga elektryczna

Close-up on Logo Heller Consult on a e-scooter (fot. P.Pasiński@HellerConsult)

System jest elastyczny i może być montowany na wielu pojazdach, w tym na hulajnogach elektrycznych. Dzięki temu aplikacja ASPEN pozwala na znaczące obniżenie kosztów diagnostyki i może być wykorzystana do przeprowadzania pomiarów na różnych rodzajach dróg w tym ścieżek rowerowych czy chodników. Ponadto, jest łatwa do zainstalowania w pojazdach o stosunkowo małych wymiarach.

Obecność urządzeń takich jak hulajnogi, deskorolki i monocykle elektryczne, zwanych środkami transportu osobistego, stanowi wyzwanie dla zarządców dróg. Muszą oni zapewnić bezpieczną i wygodną infrastrukturę. Niezwykle ważna staje się ocena stanu ścieżek rowerowych i chodników. Wymaga to zmiany stosowanych dotąd metod pomiarowych i parametrów adaptacyjnych do oceny stanu nawierzchni.

Aplikacja została opracowana w ramach tego samego projektu dedykowanego pojazdom czterokołowym i służy do przeprowadzania pomiarów stanu nawierzchni drogowej. Zmierzoną wartością jest tu także przyspieszenie akcelerometru umieszczonego w smartfonie, które można następnie przekształcić w profil podłużny drogi i wskaźniki nierówności nawierzchni, takich jak Międzynarodowy Wskaźnik Równości (IRI – z ang. International Roughness Index).

Od lat obserwujemy ciągły ROZWÓJ mobilności. Zmiany w modelach zachowania użytkowników oraz rozwój technologiczny wpływają na znaczenie środków transportu w naszym życiu. Jest to szczególnie widoczne w miastach, gdzie wzrost populacji wymusza potrzebę korzystania z mniejszych pojazdów, a jednocześnie zapewniających stosunkowo dużą prędkość i swobodę ruchu. Innym ważnym trendem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i dbałość o jakość powietrza co sprawia, że urządzenia napędzane elektrycznie oraz siłą ludzkich mięśni, stają się coraz bardziej popularnymi środkami transportu. Dlatego zainteresowanie środkami transportu, takimi jak hulajnogi, deskorolki i monocykle elektryczne stale rośnie.