Miesiąc: marzec 2022

Jak nam minął 2021?

Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań, ale również bardzo sprzyjającym dla oferowanego przez nas rozwiązania ASPEN. Zrealizowaliśmy kilka ciekawych projektów dla publicznych i prywatnych zarządców infrastruktury.

Podsumowanie demonstratora ASPEN

Chcieliśmy z dumą poinformować, że nasz projekt demonstracyjny ASPEN został zakończony, a jego wyniki zostały już zaakceptowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Opracowany przez Heller Consult system akwizycji danych o stanie nawierzchni za pomocą smartfonu jest rewolucyjnym rozwiązaniem dla zarządców dróg publicznych i prywatnych.