Innowacyjne metody diagnostyki stanu nawierzchni drogowych na WebForum

Innowacyjne metody diagnostyki stanu nawierzchni drogowych na przykładzie ASPEN prezentowane na WebForum 29 października 2020 r.