Condition survey of the pavement and bicycle paths in Lübeck

Badanie stanu chodników i ścieżek rowerowych w Lubece rozpoczęte!

Pierwsze badanie stanu dróg miejskich w oparciu o pomiary (ZEB) Szczegółowe dane diagnostyczne dotyczące istniejącej infrastruktury są integralną częścią prawidłowego utrzymania dróg, a tym samym właściwym podejściem do zarządzania całą istniejącą siecią drogową w każdym mieście. W 2018 roku niemieckie miasto Lubeka wykonało pierwsze badania stanu technicznego dróg miejskich w oparciu o pomiary (ZEB). Projekt…
Przeczytaj więcej